De Fama Foundation wil goede doelen en initiatieven vleugels geven op basis van onze vijf belangrijke pijlers. Zo werken we samen aan een betere toekomst voor iedereen.

De Fama Foundation ondersteunt

Fama Foundation bestuur

De inkomsten van de Fama Foundation komen uitsluitend uit een winstdeel van de Fama Volat Holding. Dit inkomen wordt aangewend voor het faciliteren van de Hackathons. Er zijn geen beloningen voor bestuurders of betrokkenen. Het vermogen wordt beheerd door een externe boekhouder.