5% Voor maatschappelijke issues

We investeren 5% van onze tijd in pro deo projecten binnen het maatschappelijke domein. Dit betekend dat 5% van de gezamenlijke uren binnen Fama Volat worden besteed aan projecten die de Fama Foundation ondersteunt.

5% Profit

Fama Volat streeft naar een duurzame wereld. Daarom schenken ze 5% van hun winst aan de Fama Foundation. Hierdoor kunnen we samen bijdragen aan een duurzame toekomst en ons inzetten voor een betere wereld.

5% Social return

Vanuit de overheid is bepaald dat 5% van het budget dat overheidsklanten betalen over onze diensten geïnvesteerd moet worden in social return. Wij als Fama Foundation willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stagiaires de kans bieden om ervaring op te doen bij de Fama Foundation. 

5 Avonden kennisdeling 

We organiseren jaarlijks vijf Hackathon avonden, waarbij we samen met klanten en NGO’s kennis delen en ideeën ontwikkelen voor sociale vraagstukken, met als doel het bedenken van creatieve en innovatieve oplossingen die een positieve verandering in onze samenleving aanbrengt.

5 Specialisten voor advies

We betrekken 5 specialisten die niet alleen advies geven, maar ook hun relevante expertise uit het werkveld delen door middel van waardevolle tips en tricks, zo kunnen we een succesvol proces doorlopen met optimaal resultaat.